Türkiye'den projeler » Kartal Alt Merkez ve Kartal-Pendik Kıyı Kesimi Kentsel Dönüşüm ProjesiProje Alanı’nın özellikleri:
Proje Alanı, Kartal ve Pendik ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. E-5 karayolu üzerindeki Kartal Kavşağı ile sahil yolu arasında bağlantıyı sağlayan caddenin doğu ve batısında yerleşmiş sanayi alanlarını ve güneybatıda Kartal ilçe merkezini, güneydoğuda da Pendik kıyı kesimini kapsamaktadır. Proje Alanının toplam büyüklüğü 555 hektardır. Bu alanın 420.4 hektarlık bölümü Kartal, 134.6 hektarlık kısmı ise Pendik ilçesi sınırlarında kalmaktadır.


Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı

 

Proje geliştiricileri:
Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından geliştirilmektedir. Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği, Proje Alanındaki mülk sahiplerinin katılımı ile kurulmuştur.

Projenin Konusu:
İstanbul Metropoliten Alanı’nın doğu ve batı yakası arasındaki hizmetler sektörü ve merkezler açısından mevcut olan dengesizliğini minimize etmek, Doğu yakası için yeni hizmet alanları ve merkezleri oluşturmak, mevcut sanayi birimlerinin desantralizasyonunu sağlamak, boşalan sanayi alanlarını hizmet alanlarına dönüştürmek, ticaret, konut, turizm, sosyal ve kültürel donatı alanları ile rekreasyon fonksiyonlarını yerleştirmektir.

Projenin Amaç ve Hedefleri: İstanbul Metropoliten Alanı’nın doğu ve batı yakası arasındaki hizmetler sektörü ve merkezler açısından mevcut olan dengesizliğini minimize etmek,

  • Doğu yakası için yeni hizmet alanları ve merkezleri oluşturmak,
  • Mevcut sanayi birimlerinin desantralizasyonunu sağlamak,
  • Boşalan sanayi alanlarını hizmet alanlarına dönüştürmek,
  • Ticaret, konut, turizm, sosyal ve kültürel donatı alanları ile rekreasyon fonksiyonlarını yerleştirmek ve bu fonksiyon alanları arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirip çeşitlendirerek proje alanını, doğu yakasının yeni ve önemli bir merkezi haline getirmektir.

Projenin Kapsamı:
Fiziki ve Sosyal Doku Analizleri, Kentsel Tasarım Rehberi’ nin oluşturulması, jüri ile ulusal katılımcılar arasından birinci projenin seçimi,
sergilenmesi. fonksiyon alanları arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirip çeşitlendirerek proje alanını, doğu yakasının 1. Derece Kentsel Alt Merkez haline getirmektir.

Projenin Güncel Durumu:
Uygulanmaya değer bulunan Kentsel Tasarım Projesi, İMP Planlama Grubu tarafından 1/5000 ölçekli Nazım Plan çalışmaları yapılmış, 1/1000 Uygulama İmar Planları da onay aşamasındadır.


Kartal Alt Merkez ve Kartal-Pendik Kıyı Kesimi Master Planı